april 3, 2017

Stichting Wanicare

Wanicare

Stichting Wanicare is een kleine Nederlandse Stichting in West-Java, Indonesië. Wanicare ondersteunt het Cikananga wildlife rescue center. Ze hebben verschillende programma’s opgezet gerelateerd aan het redden, behouden en vrijlaten van wilde dieren. Willemijn Eggen, heeft stichting Wanicare in 2009 opgericht om het rescue center Cikananga te ondersteunen toen het park door een moeilijk tijd ging. Sindsdien is het rescue center georganiseerder en is het welzijn van de dieren sterk verbeterd. Wanicare zorgt nu voor 350 wilde dieren. Dit zijn beschermde en niet-beschermde diersoorten. Voorbeelden zijn vogels, reptielen, primaten (apen), Javaanse luipaarden, beren en nog veel meer. Er zijn twee belangrijke oorzaken waarom deze dieren hier terecht komen. 

 

 Team Wanicare

 

 

 

 

 

 

Illegale handel in wilde dieren

Veel wilde dieren zijn afkomstig uit de illegale handel in wilde dieren. Vanuit de hele wereld is er vraag naar wilde dieren. Hier zitten vaak grote criminele organisaties achter die hier veel geld aan verdienen. Zij geven lokale stropers de opdracht om dieren te stropen. In het geval van primaten wordt vaak de moeder gedood om zo de baby’s mee te kunnen nemen. Die zijn aantrekkelijker en minder gevaarlijk om te verhandelen. De dieren worden vervolgens geëxporteerd om ze te houden als huisdier of te gebruiken in de toerisme sector en zelfs als medicijn.

 

 

 

 

 

 

 

Ontbossing

Een ander groot probleem is ontbossing. Er is nog maar een klein stuk echte jungle over op Java en in de rest van Indonesië. Het leefgebied voor de wilde dieren wordt te klein om hele populaties te voeden. Dit heeft als gevolg dat veel diersoorten met uitsterven worden bedreigd. In sommige gevallen ontstaan er conflicten tussen dieren en mensen omdat wilde dieren op zoek gaan naar voedsel in de dorpen. Dit is het geval bij de Javaanse luipaard.

Het werk in het rescue center

Wanicare werkt samen met verschillende organisaties en particulieren om illegale handel te traceren. Wanneer dieren in beslag worden genomen, worden de dieren naar het Cikananga wildlife rescue center of een ander rescue center gebracht. Wanicare test allereerst of de dieren ziektes mee dragen en zij krijgen waar nodig medische behandeling. Vervolgens worden de dieren hier opgevangen, krijgen ze dagelijkse zorg en worden ze geobserveerd. Het doel is om de dieren indien mogelijk weer vrij te laten in hun natuurlijke leefomgeving. Alvorens doet Wanicare onderzoek naar hun natuurlijke leefomgeving en de beste manier om ze weer vrij te laten. Dit is in veel gevallen moeilijk omdat dit veel onderzoek vereist maar ook omdat sommige dieren te lang niet in het wild hebben geleefd. Wanneer bepaalde dieren niet meer uitgezet kunnen worden, blijft Wanicare voor ze zorgen.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Javan Leopard

Javaanse luipaard

Een belangrijk voorbeeld van een vrijlatingsprogramma is die van de Javaanse luipaard waarvan er nog maar ongeveer 150 in het wild leven. Wanicare zorgt voor zes Javaanse luipaarden in het Cikananga park. Ze zijn momenteel bezig met het opstellen en onderzoeken van een programma om deze luipaarden weer vrij te laten in het wild. Ze worden onder andere voorbereid op een eventuele vrijlating door ze in grotere kooien te plaatsen waarin ze getraind worden om weer in het wild te leven. 

Mogelijkheden om Wanicare te helpen

Vrijwilligerswerk doen of stage lopen

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk of een stage met wilde dieren? Wanicare heeft een succesvol vrijwilligersprogramma opgezet. Je hebt de mogelijkheid om vrijwilligerswerk te doen voor minimaal een week. Je werkt samen met andere vrijwilligers en met de lokale medewerkers in de dagelijkse verzorging van de dieren. Daarnaast biedt Wanicare stageplekken voor studenten van verschillende opleidingen. Ben jij hierin geïnteresseerd? Bekijk dan de website van Wanicare voor meer informatie.

Bezoek Wanicare met je school

Wil je als school een goed doel steunen met behulp van donaties of door vrijwilligerswerk te doen op locatie? Wanicare heeft verschillende meerdaagse programma’s voor scholen die Wanicare willen ondersteunen en/of bezoeken. Je kan een aantal dagen langskomen in Indonesië om hier vrijwilligerswerk te doen met jouw school of acties opzetten om ze te ondersteunen met donaties of producten. 

Spullen doneren

Voor de verzorging van de dieren is er grote behoefte aan spullen en dan met name medische producten en ‘enrichement’ om de kooien van de dieren wat aantrekkelijker te maken. Op de website van Wanicare staat een hele lijst aan benodigde producten. 

Doneren

Wanicare runt volledig op donaties om zoveel mogelijk dieren op te vangen. Er zijn donaties nodig om de dieren te voeren, programma’s op te zetten, medewerkers te betalen, kooien te bouwen en te vernieuwen, spullen aan te schaffen en nog veel meer. Je kan enerzijds doneren als particulier en anderzijds als school of als bedrijf. Donaties kunnen bestaan uit kleine eenmalige of maandelijkse bedragen.

Volg ons op